Condicions generals de contractació

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1. DADES IDENTIFICATIVES DEL RESPONSABLE DEL LLOC WEB

En ccompliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa que: 

  • La meva denominació social es: Gemma Masferrer Gallart
  • Email: info@gmgcoach.com 
  • Tel.: 613011668
  • La meva activitat social es: blogging, Coaching personal, Coaching per a emprenedors 

2. OBJECTE DE LES CONDICIONS

Les presents condicions generals tenen per objecte regular expressament les condicions aplicables als processos de contractació duts a terme pels usuaris “CLIENT” de serveis de coaching online ofert per part de Gemma Masferrer Gallart a través de la seva pàgina web https://gmgcoach.com.

Aquestes condicions romandran en vigor i seran vàlides durant tot el temps que siguin accessibles a través de la pàgina web, tot aixo sense perjudici que Gemma Masferrer Gallart es reserva el dret a modificar, sense previ avís, les condicions generals, així com qualsevol dels textos legals que es troben en aquesta pàgina web. En tot cas, l’accés de la web després de la seva modificació, inclusió i/o substitució implica l’acceptació dels mateixos per part de l’usuari. 

El client es troba subjecte a les condicions generals vigents en cada un dels moments de realitzar la contractació corresponent, i no és possible la contractació de cap servei sense l’acceptació prèvia de les presents condicions generals de contractació.

3.INTERVINENTS

El procés de contractació electrònica a través de la pàgina web https://gmgcoach.com serà realitzat entre el “client” i “Gemma Masferrer Gallart.”  

Tindran la consideració de “client” de la pàgina web aquells consumidors que siguin persones físiques, que es registrin mitjançant el formulari establert omplint les seves dades de nom, cognoms, adreça de correu electrònic i telèfon, i hagin realitzat el pagament corresponent per tenir accés als serveis prestats. 

4.DRET D’EXCLUSIÓ

Gemma Masferrer Gallart es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o serveis oferts sense necessitat de previ avís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals. 

5. PROCÉS DE CONTRACTACIÓ ELECTRÓNICA

5.1.- Coaching personal i per a emprenedors. 

El client podrà accedir a qualsevol dels dos serveis des de la pàgina seguent:  https://gmgcoach.com/es/contactar

El procés de contractació es dividirà en 3 fases:  

Primera Fase.- Como a usuari, prèviament a la contractació hauràs d’omplir el formulari de contacte que es troba a la pàgina “contactar”. 

Segunda Fase.- Amb les dades rebudes, Gemma Masferrer Gallart t’enviarà al teu correu electrònic un petit qüestionari personalitzat i analitzarà si pot ajudar-te. En cas que sigui així, es fixarà una primera presa de contacte. 

Tercera Fase.- Després de realitzar el pagament, rebràs un email amb la factura i començarà el servei. 

5.2.- Serveis i preus

Tant en el cas de rebre els serveis de coaching personal com els de coaching per a emprenedors, existeixen 4 packs que el client pot contractar:

*Inicio fácil: 170€ + 21% IVA = 205,70€

*Buena elección: 420€ + 21% IVA = 508,20€

*Gran cambio: 750€ + 21% IVA = 907,50€

A més a més, s’aplicarà un descompte del 15% a les següents categories de client:

 *Estudiants

*Persones a l’atur

*Gent gran (+65)

*Persones en risc d’exclusió social

6.CONDICIONS ECONÒMIQUES I FORMA DE PAGAMENT

6.2. Formes de Pagament  

El pagament s’efectuarà a través de qualsevol dels mitjans següents:

Visa/Mastercard/American Express; l’usuari haurà de proporcionar el nom del titular de la targeta, el número, i el CVV.   

Tota la informació serà tramitada a través d’una passarel·la de pagaments externa a Gemma Masferrer Gallart  anomenada Stripe, podent obtenir més informacio visitant la seva pàgina web: https://stripe.com/es.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: 

Gemma Masferrer Gallart per si o com a cessionari, és titualr de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos;marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de material usat, programdes d’ordinar necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Gemma Masferrer Gallart o bé dels seus llicenciats. Tots els drets reservats. 

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de  Gemma Masferrer Gallart, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. 

Queden expresssament prohibides la reproducció i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Gemma Masferrer Gallart.  

El CLIENT es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Gemma Masferrer Gallart. Podrà visualitzar únicament els elements de la web sense possibilitat de imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic. L’úsuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de  Gemma Masferrer Gallart

8.1 Prohibició de les anomenades CONJUNTES o PIRATERIA 

Què són les anomenades conjuntes? 

Ens trobem davant d’una práctica ilegal realitzada per diverses persones que s’agrupen per adquirir un servei o producte digital per tal de reduir els seus costos en el preu final. En aquest cas consistiria en la realització del pagament per part d’una sola persona, però facilitant l’acces de tot el material proporcionat a la resta de persones que han realitzat aquesta pràctica, accedint als serveis diverses persones quan tan sols s’ha rebut un pagament. 

Recordem que queda totalment prohibit compartir la llicència per a ús amb més persones, cada llicència és personal i intransferible reservant totes les accions civils i penals amb la finalitat de salvaguardar els nostres drets com a autors, tot això sota advertència d’incórrer en un delicte contra la propietat intel·lectual de l’art. 270 i següents del Codi Penal amb penes de presó de fins a 4 anys. 

9. DRET DE DESISTIMENT 

Al “Client” se li reconeix el dret de desistiment (devolució de diners) de la compra efectuada, si no queda satisfet i pot sol·licitar la devolució de l’import abonat en un termini màxim de 14 dies naturals a comptar des de l’adquisició del pack contractat.

MECANISME PER EXERCIR EL DRET DE DESISTIMENT  

El dret de desistiment es podrà exercir mitjançant correu electrònic enviat a info@gmgcoacg.com sol·licitant la devolució de l’import abonat, que s’efectuarà dins dels 30 dies naturals següents des de la data en què s’hagi realitzat aquesta comunicació.  

Haurà d’establir en l’assumpte “devolució de (producte comprat)”.. 

Per a això podrà fer servir la següent plantilla: 

Nom i Cognoms: 

Email de contacte: 

Producte comprat: 

Data de compra: 

10. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITATS

Gemma Masferrer Gallart no pot garantir la continuïtat tècnica del lloc web, l’absència d’errors o interrupcions del servei ni que el lloc web estarà disponible o accessible al cent per cent del temps per causes alienes al control de https://gmgcoach.com o causes fortuïtes i/o de força major, virus, atacs informàtics i/o actuacions de tercers que ocasionen la impossibilitat total o parcial de la prestació dels serveis, així com altres causes imprevisibles com poguessin ser l’incorrecte funcionament d’internet. 

11. TRATCTAMENT DA DADES PERSONALS

Tota informacio proporcionada durant el proces de contractacio serà emmagatzemanda per Gemma Masferrer Gallart en la seva qualitat de responsable de l’arxiu.  

De la mateixa manera, i llevat que el client hagi mostrat la seva oposició expressa, l’usuari consent expressament el tractament de les seves dades personals per remetre informació d’interès, novetats i ofertes sobre els productes i serveis a través de qualsevol mitjà, incloent correu electrònic.

Per donar-se de baixa d’enviaments de comunicacions publicitàries pot fer-ho enviant un email a: info@gmgcoach.com  

12. CAUSES DE DISSOLUCIO DEL CONTRACTE 

La dissolució del contracte del servei pot ocórrer en qualsevol moment per qualsevol de les dues parts.

No estàs obligat a condicions de permanència amb Gemma Masferrer Gallart si no estàs satisfet amb el seu servei.  

Gemma Masferrer Gallart pot acabar o suspendre qualsevol dels serveis contractats amb Gemma Masferrer Gallart immediatament, sense previ avis o responsabilitat, en cas que tu no t’ajustis a les condicions aqui exposades. 

A la dissolució del contracte, el teu dret a utilitzar els nostres serveis finalitzarà immediatament.

Seran causes de dissolució de contracte:

  • La falsedat, en tot o en part, de les dades subministrades en el procés de contractació de qualsevol servei. 
  • Eludir, realitzar enginyeria inversa, descompilar, desmuntar o alterar de cap manera la tecnologia de seguretat aportada Gemma Masferrer Gallart
  • També els casos d’abús dels serveis de suport pel requeriment de més hores de les establertes en el contracte. 
  • Opinions falses i infundades amb ànim de desprestigiar el titular de la pàgina web.
  • Qualsevol incompliment establert al llarg de les condicions. 

La dissolució implica la pèrdua dels seus drets sobre el servei contractat.

 13. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre  Gemma Masferrer Gallart i el CLIENT es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Madrid, llevat que la Llei aplicable disposi una altra cosa.  

Així mateix s’informa que hi ha una plataforma de resolució de conflictes creada per la Unió Europea i firmada pels Estats Membres, i podra utilitzar al següent enllaç: http://ec.europa.eu/odr.  

Condicions Generals de Contractació a 14 de maig del 2021. 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad